•  American Diabetes Association (ADA)  

 

  •  Associació Catalana de Diabetis (ACD)

 

  •  CIBERehd

 

  •  CIBERes

 

  •  CIBERobn

 

  •  European Association of Study of Diabetes (EASD)  

 

  •  Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició (SCEN)

 

  •  Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) 

 

  •  Sociedad Española de Diabetes (SED) 

 

  •  Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)

 

  •  Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)