top of page

INNOVATION GRANTS

  • Title: New probiotic strategies for obesity-related disorders and development of the companion diagnostic kit.

      Funding entity: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Convocatoria Innovadors

      Duration:2020 – 2022

      Principal Investigator: Sonia Fernández Veledo.

 

  • Title: Nuevas estrategias probióticas para la obesidda y desarrollo de su kit diagnóstico.

     Funding entity: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Convocatoria Producte

     Duration: 2020-2021

     Principal Investigator: Sonia Fernández Veledo.

 

  • Title: Valorització d'una nova estratègia probiòtica pel tractament de la obesitat i el desenvolupament d'un kit auto usuari pel maneig diagnòstic/terapèutic.

     Funding entity: Fundació Universitaria Rovira i Virgili.

     Duration: 2020

     Principal Investigator: Joan Josep Vendrell.

  • Title: A new probiotic strategy to improve metabolic and inflammatory profile in obese patients. SUCCIPRO.

     Funding entity: Caixa Impulse. Fundación La Caixa.

     Duration: 2019-2021.    

     Principal Inveztigator: Isabel Huber.

  • Title: DTS19/00040. New probiotic strategies for obesity-related disturbances and its companion diagnostic.

     Funding entity: Instituto Salud Carlos III.

     Duration: 2019-2021.    

     Principal Inveztigator: Sonia Fernández-Veledo.

  • Title: Validació i estudi de valorització d’un nou mètode de selecció de cèl·lules mare mesenquimals (MSCs).

     Funding entity: Fundació Universitària Rovira i Virgili.

     Duration: 2019

     Principal Investigator:  Joan Josep Vendrell

bottom of page